Reklamační řád

Odstoupení od kupní smlouvy


Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14. pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10 zákona č. 108/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemné přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 1., je povinen dodržet následující podmínky:

  • kontaktovat nás (viz kontakt), že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • pokud kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
    • zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a pod.)
    • zboží musí být zasláno spolu s dokladem o koupi

při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží, prosím zašlete doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku neakceptujeme. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci akceptovat odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Záruční doba na zboží


Ve smyslu platného Občanského zákoníku je na každý zboží poskytována záruka 2 roky pokud u zboží není uvedeno jinak. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, nesprávným používáním, nesprávným ošetřováním výrobku a jiné. Běžet začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Při reklamaci je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezzávadnú. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů. Prodávající je povinen dodržet zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace.

Postup při reklamovaní


Chcete-li zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 734 517 346. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Silvie Dluhošová, K Nádraží 291, 790 81 Česká Ves.

Doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou! Do balíku přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení problému:

  • reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus,
  • výměna za jiné zboží, které si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
  • vrácení peněz.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Poštovné a jiné poplatky nevracíme, stejně ani poplatky za doručení reklamovaného zboží.

Reklamační formulář najdete po kliknutí na tento odkaz. Vyplněný formulář nám pošlete emailem na nemuzuotehotnet@gmail.com nebo nám jej zašlete v tištěné formě spolu s reklamovaným zbožím.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).